Τι είναι το Coaching

To Coaching αφορά άτομα και επιχειρήσεις και τους βοηθάει να βρουν το όραμά τους και να πορευτούν σύμφωνα με αυτό.

Είναι μία καταλυτική σχέση ανάμεσα στον Coach και τον πελάτη του που επιταχύνει τη διαδικασία υψηλής απόδοσης. Πιο συγκεκριμένα, είναι μία μέθοδος που ακολουθεί δομημένες συζητήσεις οι οποίες βασίζονται στην ενεργητική ακρόαση, την ενσυναίσθηση και τις ανοιχτές ερωτήσεις από την πλευρά του Coach.

Γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τη δεκαετία του 1980, συνδυάζοντας επιρροές από την Αυτοβελτίωση, τη Νευροεπιστήμη, τη Θετική Ψυχολογία, τη Συμβουλευτική Επιχειρήσεων, και την Αθλητική Προπονητική. Η απόσταξη ιδεών, θεωριών και τεχνικών από όλους αυτούς τους επαγγελματικούς κλάδους δημιούργησε ένα νέο επάγγελμα: το Coaching.

Άρχισε να αναπτύσσεται τη δεκαετία του 1990, όταν εμφανίστηκαν οι πρώτες Σχολές Εκπαίδευσης για Coaches. Το 1992 ο Thomas Leonard ίδρυσε τη Σχολή ¨Coach U¨ στην Αμερική, την πρώτη Σχολή παγκοσμίως για την εκπαίδευση  επαγγελματιών Coaches. Ο ίδιος πρωτοστάτησε στην ίδρυση το 1995 της Διεθνούς Ομοσπονδίας Coaching (ICF: International Coach Federation) που σήμερα αριθμεί πάνω από 30.000 μέλη επαγγελματίες Coaches σε πάνω από 140 χώρες του κόσμου.

Από τότε το Coaching αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς χρόνο με το χρόνο καθώς ολοένα και περισσότεροι ιδιώτες, επιχειρήσεις και στελέχη αναζητούν έναν Coach προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της σύγχρονης καθημερινότητας, το συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον και τον ανταγωνισμό. Σύμφωνα με έρευνα  που διεξήγαγε η PwC (Price Waterhouse Coopers) το 2020 για λογαριασμό της Διεθνούς Ομοσπονδίας Coaching, 71.000 Coaches δραστηριοποιούνται αυτή τη στιγμή ανά την υφήλιο προσφέροντας υπηρεσίες εξατομικευμένης υποστήριξης προκειμένου άτομα και επιχειρήσεις να επιτύχουν τους στόχους τους και να βελτιώσουν τις προοπτικές τους.

Έφη Χουστουλάκη

Life & Business Coach

Γνωρίστε τα οφέλη της αυτογνωσίας!Ζήστε την εξατομικευμένη εμπειρία του coaching!

Γνωρίστε τα οφέλη της αυτογνωσίας!