Συγκρίνετε τον εαυτό σας με τους άλλους;

Συγκρίνετε τον εαυτό σας με τους άλλους; [...]